S z é k h e l y s z o l g á l t a t á s

Megbízható, rutinos, pontos

Amire szükség van:

 

  • ügyvezető és személyi okmányai
  • már működő cégnél: friss cégkivonat, aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel)
  • most alakuló társaság esetében: társasági szerződés és aláírás-minta (ügyvédi hitelesítéssel)
  • szolgáltatási díj összege készpénzben


Külföldi ügyvezető, tag esetében kézbesítési megbízást is vállalunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet